slider 6

Đèn UV LED MODEL ST-125

Đèn UV LED bước sóng 365nm, 385nm, 395nm, 405nm Cường độ có thể điều chỉnh từ 0-1000mW/cm2

slider 7 1

Đèn UV LED MODEL FL – 125

Đèn UV LED bước sóng 365nm, 385nm, 395nm, 405nmCường độ có thể điều chỉnh từ 0-1000mW/cm2